Appartementverhuur Tenerife

Appartementen te huur in Playa de Las Americas direct van de eigenaar

Voorwaarden vanaf 1 jan. 2018

Deze algemene voorwaarden regelen de verhouding tussen de verhuurder en de huurders.

Een appartement kan enkel gereserveerd worden door de betaling van 50% van de afgesproken huursom.

 De huurders ontvangen een bevestiging van reservering en een betalingsbewijs per email.

Er wordt € 50,- berekend als u het appartement niet schoon achterlaat (dus niet in de zelfde staat achterlaat als bij aankomst).

Deze € 50,- wordt verekent met het terugstorten van de waarborgsom.

De waarborgsom bedraagt € 150,- en dient of met de 2e betaling van de huurprijs te worden gestort of contant bij aankomst in het appartement worden betaald.

De waarborgsom wordt terug gestort op uw bankrekening nummer, indien aan alle verplichtingen is voldaan. Bij vertrek wordt het appartement, het meubilair, de diverse toestellen e.d. door de huurder schoon en netjes achtergelaten. Dieren zijn niet toegestaan. Roken in het appartement is niet toegestaan, behalve op het balkon. De prijs van het appartement is gebaseerd op 2 personen, tenzij er een andere  overeenkomst met de verhuurder gemaakt is. Voor een extra persoon  wordt € 12,50 per dag/nacht in rekening gebracht.

De verhuurder is niet aansprakelijk en neemt geen verantwoording voor:

  1. ongevallen, verwonding, verlies, beschadiging, toegedaan door of aan de personen die verblijven in het appartement of enig ander persoon
  2. schade aan derden;
  3. verlies van persoonlijke eigendommen;
  4. geluidsoverlast ten gevolge van verkeer, bouw, buren, enz… in en om het appartement;
  5. diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, aan huurder overkomen tijdens of ten gevolge van de huur van en het verblijf in en om het gehuurde appartement, de zwembaden, terrassen en gebouwen;
  6. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in het appartement, tijdelijke uitval of storingen in en om het appartement van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom het appartement;
  7. schade of letsel als gevolg van het gebruik van het appartement, inbegrepen inventaris, of ongevallen in en rond het appartement;fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen;
  8. ongevallen in of om het het appartement. Voor deze kunnen de eigenaars niet aansprakelijk gesteld worden.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het gehuurde appartement kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend. Verhuurder zal zich inspannen correcte informatie aan de huurder te verstrekken, maar is niet aansprakelijk voor onverhoopte onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. De aankomst en vertrektijden worden schriftelijk bevestigd.

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 14.00 uur het appartement betreden. Indien het appartement reeds gereed is kunt u direct bij aankomst het appartement betreden.

Op de dag van vertrek dient u uiterlijk 10.00 uur het appartement te verlaten. Indien er voor die dag geen nieuwe huurders zijn kunt u in overleg het appartement wat later op de dag verlaten.

Annuleren

Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij anders in de overeenkomst aangegeven:

In geval van annulatie meer dan 12 weken voor de verhuurperiode kan het voorschot terugbetaald worden.

In geval van annulatie minder dan 12 weken voor de verhuurperiode blijft de volledige verhuurprijs verschuldigd. Dit geldt ook bij eventueel verlate aankomst of vroegtijdig vertrek uit het appartement.

We raden u aan om een reisverzekering en/of annulatieverzekering af te sluiten bij uw verzekeringsagent.